• Utama

Laman Web Rasmi Pejabat Daerah Dan Tanah - Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

                       
YBhg. Dato' Mohamad Fariz bin Mohamad Hanip, D.P.M.P., A.M.P.

Pegawai Daerah Manjung

No. Tel.  : 05-6881120
No. Faks : 05-6882106

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

   • Membantu Pejabat Daerah dan Tanah Manjung dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
   • Menentukan keperluan keselamatan ICT;
   • Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT serta pengurusan risiko dan pengauditan;
   • Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Pejabat Daerah dan Tanah Manjung.