Pentadbiran Tanah

Fungsi Unit Pembangunan dan Pelupusan Tanah

 • Memproses Permohonan Pemberimilkan Tanah
 • Memproses Permohonan Lesen dan Permit
 • Memproses Permohonan Perizaban Tanah
 • Memproses Permohonan Skim - Skim Perumahan dan Industri
 • Memproses Permohonan Rancangan Perkampungan Tersusun
 • Memproses Permohonan Rancangan Pertanian Berkelompok
 • Memproses Permohonan Tukar Syarat Tanah
 • Memproses Permohonan Pecah Sempadan Tanah
 • Memproses Permohonan Pecah Bahagian Tanah
 • Memproses Permohonan Cantuman Tanah
 • Memproses Permohonan Tukar Syarat Tanah dan Pecah Sempadan Serentak
 • Memproses Permohonan Serahbalik dan Berimilik Semula
 • Memproses Permohonan Pengambilan Tanah Projek Negeri

Fungsi Unit Pendaftaran
 • Memproses Pendaftaran Pindahmilik Tanah dan Pindahmilik Pajakan Tanah
 • Memproses Pendaftaran Gadaian Tanah
 • Memproses Pendaftaran Melepas Gadaian Tanah
 • Memproses Pendaftaran Sijil Jualan (Lelongan Tanah)
 • Memproses Pendaftaran Pajakan Tanah
 • Memproses Pendaftaran Ismen 


Fungsi Unit Hasil

 • Kutipan Hasil Tanah (Cukai Tanah dan Semua Urusan Bayaran Tanah)
 • Semakan Cukai Tanah
 • Penyelenggaraan Rekod Perakaunan Hasil Tanah
 • Menguruskan tindakan perampasan tanah kerana tidak membayar cukai tanah
 • Menguruskan permohonan bayaran ansuran cukai tanah
 • Menguruskan pengecualian cukai tanah bagi ketua - ketua kampung 


Fungsi Unit Teknikal dan Penguatkuasaan

 • Menjalankan kerja - kerja ukur tanah
 • Menjalankan siasatan dan penyediaan laporan tanah
 • Menempatkan pemohon dan peserta di bawah rancangan tanah
 • Menjalankan siasatan ke atas pencerobohan tanah kerajaan
 • Menguatkuasakan undang - undang tanah 

Cetak   Emel