• Mentadbir dan menguatkuasa Undang - Undang Tanah Negara dan Peraturan - Peraturan Tanah Negeri 
   
 • Menjalankan dan menguatkuasa pungutan hasil pelbagai Hasil Tanah, Cukai, Lesen dan lain - lain
   
 • Merancang dan melaksanakan program - program Sosio-Ekonomi Tanah
   
 • Menyelaras aktiviti  - aktiviti pembangunan jabatan - jabatan selaras dengan Dasar Pembangunan Nasional
   
 • Menyedia dan meningkatkan kemudahan - kemudahan infrastruktur fizikal dan sosio-ekonomi penduduk Daerah Manjung terutamanya di kawasan luar bandar
   
 • Meningkatkan keadaan masyarakat ke arah pembangunan insan bersepadu dan seimbang
   
 • Meningkatkan taraf sosio-ekonomi golongan rakyat termiskin

Tags: Objektif

Cetak   Emel