Bahagian Pengurusan Daerah

Piagam Pelanggan

Setiap aduan dikeluarkan akuan terima dalam tempoh satu (1) hari dan jawapan rasmi akan dijawab dalam tempoh tujuh (7) hari.
  • Menyelesaikan permohonan semua lesen dalam tempoh empat (4) minggu. 
  • Kaunter bayaran termasuk kutipan hasil akan dibuka mengikut jadual sekurang - kurangnya waktu pejabat. Bagi hari - hari tertentu, masa kutipan dilanjutkan.
  • Menyediakan baucer bayaran pembelian dalam masa lima (5) hari bekerja.
Fungsi Bahagian Pengurusan Daerah
a. Unit Pentadbiran
    i) Pengurusan Sumber Manusia
       - Perkhidmatan
       - Tatatertib
       - Pelaksanaan Pekeliling dan Arahan
       - Kursus Induksi
       - Pengurusan Prestasi

    ii) Kutipan Hasil Am

   iii) Proses Permohonan Lesen Hiburan dan Lesen Minuman Memabukkan

   iv) Perakaunan dan Rekod Hasil Rancangan Perumahan Awam
b. Unit Kewangan dan Aset
    i) Menyelenggara dan mengemaskini semua rekod perakaunan

   ii) Mengurus pembayaran semua jenis bil dan tuntutan

  iii) Menyelenggara akaun Panjar Wang Runcit

  iv) Urusetia kepada Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun

  v) Urusetia kepada Jawatankuasa Pengurusan Aset
c. Unit Majlis dan Keraian
   i) Urusetia kepada semua majlis / keraian rasmi jabatan
d. Unit Keselamatan
   i) Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan dan Bencana Daerah

  ii) Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Daerah
e. Unit Teknologi Maklumat
   i) Menyelenggara sistem – sistem aplikasi jabatan

  ii) Mengendali dan menyelenggara infrastruktur dan perkhidmatan ICT
f. Unit Perundangan
  i) Memastikan semua urusan di jabatan dijalankan mengikut undang – undang dan peraturan yang berkuatkuasa

 ii) Membantu dalam tindakan penguatkuasaan undang – undang

Cetak   Emel