Carian untuk:
Cari Hanya:
Jumlah: 43 keputusan dijumpai

Jawatan Kosong SPA Perak

Tarikh Tutup Iklan : 07 September 2016 Sila klik maklumat di bawah untuk paparan :- Panduan Umum Permohonan Jawatan Kosong Iklan Jawatan Kosong  ...

Permohonan Mendapatkan Maklumat

Agensi kami belum lagi melaksanakan Enakmen Kebebasan Maklumat Jika anda mempunyai sebarang permohonan untuk mendapatkan maklumat mengenai Pejabat Daerah dan Tanah Manjung, sila kemukakan dengan mengisi ...

Pendaftaran Kanak - Kanak Taska Permata Sesi 2016

Dimaklumkan bahawa permohonan untuk kemasukan kanak - kanak ke Taska Permata Pejabat Daerah dan Tanah Manjung telah dibuka dan berakhir pada penghujung bulan Oktober ini. Kepada yang berminat, sila dapatkan ...

Hubungi

Hubungi Kami Direktori Pegawai Aduan Awam Senarai Ketua Jabatan Permohonan Maklumat Lokasi Pejabat Carian Lengkap Web  ...

Permohonan Menggadai Tanah

... anuiti atau mana-mana bayaran bertempoh dan wujud apabila didaftarkan di dalam hakmilik berkenaan. BORANG YANG DIGUNAKAN Permohonan menggadai tanah hendaklah menggunakan 2 set Borang 16A atau 16B yang ...

Permohonan Kebenaran Pindahmilik/Menggadai Tanah

...  Larangan ke atas pemilik tanah dari memindah milik atau menggadai tanah. Seksyen 120 KTN BORANG YANG DIGUNAKAN Permohonan Kebenaran Pindahmilik (PTG 1/2001) Permohonan Kebenaran Menggadai Tana ...

Permohonan Melepas Gadaian

... tanah berkenaan atau permohonan hakmilik gantian / sambungan bersama surat akuan hakmilik hilang. Satu set pendua gadaian. Suratkuasa Wakil jika berkaitan. Borang DS 01 (Borang Penyerahan Dokumen) ...

Permohonan Kaveat Persendirian

  PENERANGAN RINGKAS Kaveat Persendirian bertujuan untuk menyekat atau menghalang mana-mana tanah daripada sebarang urusniaga. BORANG YANG DIGUNAKAN Permohonan memasukkan Kaveat Persendirian hendaklah ...

Permohonan Pecah Bahagi Bangunan (Hakmilik Strata)

  Permohonan Pecah Bahagi Bangunan (Hakmilik Strata)       Penerangan ringkas Hakmilik strata ialah hakmilik yang dikeluarkan kepada petak-petak dalam bangunan ...

Permohonan Pindahmilik Tanah

  Permohonan Pindahmilik Tanah       Penerangan ringkas Pindahmilik tanah ialah memindahkan hak pemilikan tanah dari pemilik semasa kepada pemilik baru sama ...

Permohonan Menarik Balik Kaveat Persendirian

  Permohonan Menarik Balik Kaveat Persendirian       Penerangan ringkas Menarik balik Kaveat Persendirian ialah melepaskan segala sekatan atau halangan yang ...

Panduan Pembayaran Cukai Tanah

... yang mempunyai tunggakan cukai tanah boleh memohon kepada Pentadbir Tanah untuk membayar secara ansuran. Bayaran ansuran hendaklah dijelaskan sepenuhnya dalam tahun semasa mengikut jadual yang telah ...

Sinar Online : 6 Januari 2018 : Saat sukar sudah berakhir

... hingga mereka mendapat tempat tinggal kembali. "Saya sebenarnya sudah malu mahu mohon bantuan kerana sebelum ini juga saya pernah mohon bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), dan mereka ...

Hubungi Kami

Terima kasih kerana melayari Portal Pejabat Daerah dan Tanah Manjung. Perhatian: Sebarang pertanyaan atau aduan awam mengenai Pentadbiran Tanah mohon di ajukan melalui pautan Sistem Aduan Awam (e-Aduan) ...

Soalan Lazim

Soalan : Sekiranya seseorang pemohon diluluskan pemberimilikan tanah kerajaan dan dikehendaki membayar premium dalam tempoh 3 bulan daripada surat diterima tetapi tidak dapat menjelaskan bayaran berkenaan ...
splwpk-search-function="splwpk-search-function"
splwpk-search-function="splwpk-search-function"