Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

  Ketua Pegawai Maklumat (CIO)


  CIO BELUM DILANTIK DISEBABKAN KEKOSONGAN JAWATAN


  Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

    • Membantu Pejabat Daerah dan Tanah Manjung dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
    • Menentukan keperluan keselamatan ICT;
    • Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT serta pengurusan risiko dan pengauditan;
    • Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Pejabat Daerah dan Tanah Manjung.
  splwpk-search-function="splwpk-search-function"