Permohonan Menarik Balik Kaveat Persendirian

   

  Permohonan Menarik Balik Kaveat Persendirian

     
   

  Penerangan ringkas

  Menarik balik Kaveat Persendirian ialah melepaskan segala sekatan atau halangan yang telah dimasukkan oleh pengkaveat di atas hakmilik berkaitan.

   

  Borang yang digunakan

  Permohonan menarik balik Kaveat Persendirian hendaklah menggunakan borang 19G yang boleh dibeli di mana-mana Pejabat Tanah.

  Seksyen 325 KTN

   

  Cara mengisi borang 19G

  Segala maklumat dalam Borang 19G boleh ditaip atau ditulis dengan terang dan jelas. 

  Borang yang sudah diisi dengan lengkap mestilah diakusaksi oleh mana-mana pegawai atau orang yang disenaraikan diantaranya seperti berikut :-

  • Majistret
  • Pengarah Tanah dan Galian
  • Pendaftar Hakmilik
  • Pentadbir Tanah
  • Peguambela dan Peguam Cara.
  • Penyaksi Awam (Notary Public)
   

  Tindakan selepas menyempurnakan borang 19G

  Menyerahkan dokumen-dokumen berikut ke kaunter Bahagian Hakmilik Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri / Bahagian Pendaftaran Pejabat Tanah berkenaan.

  • Borang 19G yang lengkap.
  • Bayaran yang ditetapkan.
   

  Kesan penarikan balik kaveat persendirian

  Apabila penarikan balik Kaveat Persendirian didaftarkan, segala sekatan dan halangan ke atas urusniaga terbatal.

   

  Bayaran

  Pembelian Borang 19G

  RM 3 satu set

  Penyaksian Borang 19G

  RM 5 satu penyaksian

  Pendaftaran Penarikan Balik Kaveat

  RM 200 satu Hakmilik

  Pendaftaran : 

  Suratkuasa Wakil Daftar  RM 50 satu suratkuasa

   

  Kuasa Melulus

  • Hakmilik Pejabat Pendaftar (Geran / Pajakan Negeri / HSD) diluluskan oleh Pendaftar Hakmilik.
  • Hakmilik Pejabat Tanah (Geran Mukim / Pajakan Mukim / HSM) diluluskan oleh Pentadbir Tanah.
   

  Contoh borang dan dokumen

  Borang 19G

  Seksyen 97 & 100 KTN

  Cetak   Emel

  splwpk-search-function="splwpk-search-function"