Kaveat Persendirian

Urusan Permohonan Tanah

Panduan Urusan Permohonan Tanah
Klik disini
Permohonan Melepas Gadaian
Permohonan Menggadai Tanah
Permohonan Pindahmilik Tanah
Permohonan Kaveat Persendirian
Permohonan Menarik Balik Kaveat Persendirian
Permohonan Pecah Bahagi Bangunan (Hakmilik Strata)
Permohonan Kebenaran Pindahmilik / Menggadai Tanah
Permohonan Kebenaran (Permit) Mengeluar dan Memindah Bahan Batu
Permohonan Tukar Syarat Tanaman Kepada Tanaman Yang Lain Secara Individu / Berkelompok
splwpk-search-function="splwpk-search-function"