• Utama
Perlindungan Data
Teknologi terkini termasuk perisian penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan
Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai. Memecah masuk atau cubaan menggodam laman web ini adalah dilarang sama sekali.

Cetak   Emel

splwpk-search-function="splwpk-search-function"