Melepas Gadaian

  Urusan Permohonan Tanah

  Panduan Urusan Permohonan Tanah
  Klik disini
  Permohonan Melepas Gadaian
  Permohonan Menggadai Tanah
  Permohonan Pindahmilik Tanah
  Permohonan Kaveat Persendirian
  Permohonan Menarik Balik Kaveat Persendirian
  Permohonan Pecah Bahagi Bangunan (Hakmilik Strata)
  Permohonan Kebenaran Pindahmilik / Menggadai Tanah
  Permohonan Kebenaran (Permit) Mengeluar dan Memindah Bahan Batu
  Permohonan Tukar Syarat Tanaman Kepada Tanaman Yang Lain Secara Individu / Berkelompok
  splwpk-search-function="splwpk-search-function"