Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)


CIO BELUM DILANTIK DISEBABKAN KEKOSONGAN JAWATAN


Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

   • Membantu Pejabat Daerah dan Tanah Manjung dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
   • Menentukan keperluan keselamatan ICT;
   • Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT serta pengurusan risiko dan pengauditan;
   • Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Pejabat Daerah dan Tanah Manjung.
splwpk-search-function="splwpk-search-function"