Tajuk Pengarang Muat Turun
Dasar Keselamatan ICT Pejabat Tanah dan Galian Perak
(Tarikh kuatkuasa : 4 Julai 2014)
PTG Perak
Dasar Keselamatan ICT Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perak
(Tarikh kuatkuasa : 16 Jun 2014)
SUK Perak
Polisi Bilik Server Bahagian Pengurusan Maklumat
(Tarikh kuatkuasa : 21 Mei 2015)
BPM SUK Perak

Print   Email

splwpk-search-function="splwpk-search-function"