TUJUAN


Polisi ini diwujudkan bagi menetapkan peraturan dan prosedur akses ke Bilik Server, Unit Teknologi Maklumat, Pejabat Daerah dan Tanah Manjung.

SKOP

Bilik Server merupakan kawasan akses yang terhad. Kebenaran hanya diberikan kepada Pegawai ICT, Penolong Pegawai Teknologi Maklumat dan Juruteknik Komputer yang memerlukan akses berterusan atau kerap menggunakan Bilik Server.

Kakitangan, pihak pembekal atau pelawat dikehendaki mengisi Borang Permohonan Akses Bilik Server bagi mendapatkan akses ke Bilik Server dan permohonan tersebut perlu mendapatkan kelulusan dari Pentadbir Bilik Server.

Pegawai ICT, Penolong Pegawai Teknologi Maklumat atau Juruteknik Komputer mesti menemani kakitangan, pihak pembekal atau pelawat yang mengunjungi Bilik Server setiap masa.

PERATURAN BILIK SERVER

PENGUATKUASAAN

Individu yang memerlukan akses ke Bilik Server haruslah mematuhi polisi yang telah ditetapkan bagi menjamin keselamatan Bilik Server.

Print