Amalan Baik - Delighting the Customers


Penemuan :
  • Mempunyai elemen "Delighting the Customers"; dan
  • Ruang menunggu yang selesa dan carta alir proses kerja dipaparkan sebagai rujukan pelanggan.

Amalan Baik - Paparan Sudut EKSA


Penemuan :
  • Sudut EKSA yang kemas (fizikal) dan mempunyai informasi yang lengkap. Dicadangkan juga agar sudut EKSA secara maya disediakan untuk capaian seluruh warga agensi.

Amalan Baik - Ruang di Tempat Kerja / PejabatAmalan Baik - Inisiatif Go GreenPenemuan :
  • Menyediakan sudut Go Green di setiap zon dan di tempat laluan utama / lokasi yang strategik; dan
  • Maklumat mengenai kepentingan amalan hijau dan kitar semula dipaaprkan.

Cetak   Emel

splwpk-search-function="splwpk-search-function"