DASAR - Mengamalkan budaya kerja produktif melalui persekitaran yang kondusif bagi memastikan sistem perkhidmatan berkualiti, cekap dan efisien melalui pelaksanaan amalan EKSA yang berterusan.


OBJEKTIF EKSA

     1.   Meningkatkan imej korporat;

     2.   Mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif;

     3.   Menggunakan ruang kerja yang optimum;

     4.   Meningkatkan semangat kerja berpasukan di dalam organisasi; dan

     5.   Meningkatkan kecekapan sistem penyampaian.

VISI EKSA - Mewujudkan persekitaran kerja yang bersih, kemas, teratur dan selamat.

MISI EKSA

     1.   Memastikan pengurusan EKSA yang cekap dan berkesan bagi mencapai ciri-ciri kualiti di tempat kerja seperti berikut :

     2.   Peningkatan imej korporat organisasi;    

     3.   Persekitaran tempat kerja yang kondusif;

     4.   Penggunaan ruang kerja yang optimum;

     5.   Peningkatan semangat kerja berpasukan; dan

     6.   Peningkatan kecekapan sistem penyampaian.

Cetak   Emel

Tajuk Klik Disini
Pengenalan EKSA
Info Korporat
Logo EKSA
Carta Perbatuan
Struktur EKSA Zon
Carta Organisasi EKSA

Cetak   Emel

Tajuk Klik Disini
Go Green
Mesyuarat
Kursus / Bengkel
Pertandingan EKSA

Cetak   Emel

Tajuk Klik Disini
Garis Panduan
Amalan Baik EKSA
Pelaksanaan EKSA
Impak Pelaksanaan
Kreativiti dan Inovasi

Cetak   Emel

splwpk-search-function="splwpk-search-function"