Dimaklumkan bahawa Bahagian Khidmat Pengurusan mengalu-alukan penyertaan para pegawai dan kakitangan dalam Pertandingan Mencipta Lagu Pejabat Daerah dan Tanah Manjung.

Dapatkan borang dan syarat penyertaan di Bahagian Khidmat Pengurusan atau muat turun di sini. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 15 September 2015.

Cetak   Emel

splwpk-search-function="splwpk-search-function"