• Utama
  • Keterangan Laman Web

Tukaran Bahasa Ketiga

PENAFIAN TERJEMAHAN BAHASA KETIGA

Terjemahan untuk bahasa ketiga pada Portal Rasmi Pejabat Daerah dan Tanah Manjung adalah dibuat menggunakan proses berkomputer / sistem automatik daripada Google Translator.

Pihak pentadbiran negeri atau agensi, kami, tidak akan mengesahkan kesahihan, kebolehpercayaan, atau ketepatan maklumat yang diterjemahkan oleh sistem ini dan seterusnya kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang bentuk kerugian kerana mempercayai dan bergantung sepenuhnya pada sistem ini.

Kandungan rasmi yang asal boleh didapati di dalam format Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris sahaja.

Berikut merupakan senarai terjemahan bahasa yang telah disediakan. Sila pilih bahasa pilihan anda:

  1. Bahasa Cina
  2. Bahasa Tamil
  3. Bahasa Jepun
  4. Bahasa Arab
  5. Bahasa Perancis

Cetak   Emel

splwpk-search-function="splwpk-search-function"