DASAR - Mengamalkan budaya kerja produktif melalui persekitaran yang kondusif bagi memastikan sistem perkhidmatan berkualiti, cekap dan efisien melalui pelaksanaan amalan EKSA yang berterusan.


OBJEKTIF EKSA

     1.   Meningkatkan imej korporat;

     2.   Mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif;

     3.   Menggunakan ruang kerja yang optimum;

     4.   Meningkatkan semangat kerja berpasukan di dalam organisasi; dan

     5.   Meningkatkan kecekapan sistem penyampaian.

VISI EKSA - Mewujudkan persekitaran kerja yang bersih, kemas, teratur dan selamat.

MISI EKSA

     1.   Memastikan pengurusan EKSA yang cekap dan berkesan bagi mencapai ciri-ciri kualiti di tempat kerja seperti berikut :

     2.   Peningkatan imej korporat organisasi;    

     3.   Persekitaran tempat kerja yang kondusif;

     4.   Penggunaan ruang kerja yang optimum;

     5.   Peningkatan semangat kerja berpasukan; dan

     6.   Peningkatan kecekapan sistem penyampaian.

Cetak   Emel

splwpk-search-function="splwpk-search-function"