Kenyataan Akhbar : Ketua Setiausaha Negara

Kenyataan Akhbar: Semua anggota Perkhidmatan Awam Persekutuan, Perkhidmatan Awam Negeri, Badan- badan Berkanun Persekutuan dan Negeri serta Pihak Berkuasa Tempatan.


Cetak