Bil
Nama
Gred
Dari
Tarikh Kuatkuasa
Ke
1.
Encik Mohd Khairul Anuar bin Ramly
H11 / H14
Lantikan Baharu
13 Julai 2020
Bahagian Pengurusan Tanah
Unit Penguatkuasaan dan Teknikal
2.
Puan Rusmiyati binti Ahmad
M44
Bahagian Pengurusan Tanah,
Pejabat Daerah dan Tanah Manjung
1 Ogos 2020
Pejabat Tanah dan Galian Perak
3.
Puan Siti Mursalin binti Sujono
M44
 
1 Ogos 2020
Pejabat Daerah dan Tanah Manjung
4.
Puan Ramdhatun Ajma binti Jemail
M48
Bahagian Pembangunan Luar Bandar,
Pejabat Daerah dan Tanah Manjung
1 Ogos 2020
Majlis Perbandaran Teluk Intan
5.
Encik Mohd Amirudin bin Kesmiran
M48
Pejabat Daerah dan Tanah Kerian
1 Ogos 2020
Pejabat Daerah dan Tanah Manjung

Cetak   Emel

splwpk-search-function="splwpk-search-function"