Mentadbir dan menguatkuasa Undang - Undang Tanah Negara dan Peraturan - Peraturan Tanah Negeri;

Menjalankan dan menguatkuasa pungutan hasil pelbagai Hasil Tanah, Cukai, Lesen dan lain – lain;

Merancang dan melaksanakan program - program Sosio-Ekonomi Tanah;

Menyelaras aktiviti  - aktiviti pembangunan jabatan - jabatan selaras dengan Dasar Pembangunan Nasional;

Menyedia dan meningkatkan kemudahan - kemudahan infrastruktur fizikal dan sosio -ekonomi penduduk Daerah Manjung terutamanya di kawasan luar bandar;

Meningkatkan keadaan masyarakat ke arah pembangunan insan bersepadu dan seimbang; dan

Meningkatkan taraf sosio-ekonomi golongan rakyat termiskin.

Tags: Objektif

Cetak   Emel

splwpk-search-function="splwpk-search-function"