Visi Jabatan

Menjadikan Daerah Manjung sebagai salah sebuah daerah termaju, terunggul dan terkenal terutamanya di bidang pembangunan pelancongan dan maritim di dalam negara ini serta di peringkat antarabangsa dan global

Misi Jabatan

Memastikan pembangunan fizikal dan infrastruktur di pelbagai bidang sosio-ekonomi yang bermutu dan menyeluruh samada di bandar mahupun di luar bandar.

Menyediakan peluang - peluang pekerjaan dan pembangunan ekonomi yang mencukupi dan saksama di kalangan masyarakat tempatan tanpa mengira kaum.

Mewujudkan masyarakat progresif, maju, berdaya saing dan mempunyai luhur budi yang tinggi dan penyayang.

Memastikan keindahan alam semulajadi dan persekitaran sentiasa terpelihara dan tidak dieksploitasi secara optimum. 
 

Cetak   Emel

splwpk-search-function="splwpk-search-function"