Laila Mazwin binti Zakaria, A.M.P.

Ketua Penolong Pegawai Daerah (Tanah)

No. Tel.  : 05-6881120
No. Faks : 05-6882106

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

   • Membantu Pejabat Daerah dan Tanah Manjung dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
   • Menentukan keperluan keselamatan ICT;
   • Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT serta pengurusan risiko dan pengauditan;
   • Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Pejabat Daerah dan Tanah Manjung.

Tags: PDT Manjung, Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Cetak   Emel

splwpk-search-function="splwpk-search-function"