Laila Mazwin binti Zakaria, A.M.P.

Ketua Penolong Pegawai Daerah (Tanah)

No. Tel.  : 05-6881120
No. Faks : 05-6882106

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

Tags: PDT Manjung, Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Cetak